Follow Us:

ยูเนสโกเตรียมออกรายงาน “From Insult to Inclusion”/“จากการเหยียดหยาม สู่การยอมรับ” เพื่อรณรงค์ต่อต้านการรังแกบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศ ในโรงเรียนแถบเอเชียแปซิฟิกเป็นครั้งแรก

ยูเนสโกจะเปิดตัวรายงานเกี่ยวกับความรุนแรงและการเลือกปฏิบัติบนพื้นฐานของเพศวิถี อัตลักษณ์ทางเพศ และการแสดงออกทางเพศ ซึ่งเป็นภัยคุกคามสิทธิด้านการศึกษาของเยาวชน

ณ สโมสรผู้สื่อข่าวต่างประเทศแห่งประเทศไทย

กรุงเทพ 12 พฤศจิกายน 2558 – เยาวชนกลุ่มหญิงรักหญิง ชายรักชาย คนรักสองเพศ คนข้ามเพศ และคนที่มีลักษณะแสดงเพศทั้งสองเพศ (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender and Intersex หรือ LGBTI) ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกส่วนใหญ่กล่าวว่า พวกเขามักเผชิญความรุนแรงหรือการรังแกในโรงเรียน ในบางประเทศนักเรียน LGBTI จำนวนถึงสี่ในห้าต้องประสบปัญหาเหล่านี้

ความรุนแรงเกิดขึ้นในหลายรูปแบบ ทั้งทางกาย วาจา จิดใจ หรือแม้แต่การล่วงละเมิดทางเพศ และการกีดกันทางสังคมในโลกอินเทอร์เน็ตและโลกความจริง เยาวชนหลายล้านคนทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกถูกปฏิเสธสิทธิด้านการศึกษา ผลกระทบดังกล่าวสามารถทิ้งบาดแผลไว้ชั่วชีวิต และส่งผลเสียเชิงเศรษฐกิจและโอกาสการได้รับการจ้างงาน นอกจากนี้ยังมีผลกระทบในระดับบุคคล จากการสำรวจพื้นที่แถบเอเชียแปซิฟิกพบว่าของนักเรียนกลุ่ม LGBTI จำนวน 1 ใน 3 คนมีภาวะซึมเศร้า 7 ใน 10 คนเคยทำร้ายตนเอง และเกือบ 5 ใน 10 คนเคยพยายามฆ่าตัวตาย

ยูเนสโกจะเปิดตัวรายงาน “From Insult to Inclusion”/"จากการเหยียดหยาม สู่การยอมรับ" ซึ่งเป็นรายงานฉบับแรกที่ศึกษาปัญหาเหล่านี้อย่างละเอียดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

รายงานเล่มนี้เน้นเนื้อหาด้านกฎหมายและการศึกษาในวงกว้างในบริบทของประเทศต่างๆ ทั่วทั้งภูมิภาค เกี่ยวกับการรังแกบนพื้นฐานของเพศวิถี อัตลักษณ์ทางเพศ และการแสดงออกทางเพศ โดยเปิดพื้นที่ให้กับเสียงจากเยาวชนและเรื่องราวการได้รับผลกระทบจากการล่วงละเมิดและการกีดกันทางสังคม ทั้งนี้ ในเนื้อหาได้มีการนำเสนอขั้นตอนที่เป็นรูปธรรมในการแก้ไข้ปัญหา ซึ่งนักวางแผน ครูอาจารย์ ผู้นำโรงเรียน และชุมชนทั่วทั้งภูมิภาคสามารถนำไปปรับใช้เพื่อรับมือกับสถานการณ์เหล่านี้

กิจกรรม: การแสดงละครสั้นๆ และการฉายหนังสั้นความยาว 3 นาทีเรื่อง Imagine That ซึ่งเกี่ยวกับประสบการณ์ของนักเรียนกลุ่ม LGBTI ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก การนำเสนอผลการวิจัยที่สำคัญ และการอภิปรายผลจากรายงาน “From Insult to Inclusion”/"จากการเหยียดหยาม สู่การยอมรับ: รายงานผลการศึกษาในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเกี่ยวกับการรังแก ความรุนแรง และการเลือกปฏิบัติในโรงเรียน บนพื้นฐานของเพศวิถีและการแสดงออกทางเพศ" ที่จัดทำโดยขององค์การยูเนสโก 

 

ใคร: เยาวชนจากเอเชียแปซิฟิกที่เคยประสบปัญหาเหล่านี้และถูกกล่าวถึงในรายงานจะร่วมการเปิดตัวรายงานพร้อมกับผู้ร่วมงาน ได้แก่

- กวาง-โจ คิม ผู้อำนวยการองค์การยูเนสโก กรุงเทพฯ

- ลีอาห์ แพทริเซีย แม็กดาเลโน่-กัลโก เจ้าหน้าที่หน่วยคุ้มครองเด็กจากกรมการศึกษา กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์

- โทมัส กวาดามุส นักวิจัยผู้เชี่ยวชาญทางด้าน LGBTI จากมหาวิทยาลัยมหิดล

 - ซูซี่ ฟิตริ ประธานสมาคมแนะแนวและให้คำปรึกษา กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย

- เอ็ดมันด์ เซ็ทเทิล ที่ปรึกษานโยบายระดับภูมิภาคทางด้านเชื้อเอชไอวี สิทธิมนุษยชน กฎหมายและความหลากหลายทางเพศ จากสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ สนง. กรุงเทพฯ หรือ UNDP

- จัสติน แซซ หัวหน้าแผนกป้องกันเอชไอวี และส่งเสริมสุขภาพ องค์การยูเนสโก กรุงเทพฯ หรือ UNESCO Bangkok

- ธัชชานนท์ จารุพัชนี นักเคลื่อนไหวเพื่อความยุติธรรมทางสังคมและนักจัดรายการวิทยุซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในนามของ ดีเจเฟียต แห่งรายการวิทยุ กรีนเวฟ “ Green Wave ”

 

วันที่: 19 พฤศจิกายน 2558 เวลา 17.00-20.00 น.

 

สถานที่: สโมสรผู้สื่อข่าวต่างประเทศแห่งประเทศไทย (FCCT)

เพนท์เฮ้าส์ มณียาเซ็นเตอร์ เลขที่ 518/5 ถนนเพลินจิต (fccthai.com)

 

ติดต่อ:  คุณกรรณิกา บุตรพรม บริษัท ไมดาส พีอาร์ จำกัด  pui@midas-pr.com โทร. 081-712-4285

ติดต่อยูเนสโก: โนเอล บัวแวง อีเมล์ n.boivin@unesco.org

 

ท่านสามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานเปิดตัวหนังสือ “From Insult to Inclusion”/“จากการเหยียดหยาม สู่การยอมรับ” ได้ที่  https://goo.gl/TPfQnd

 

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง:

Bias & Bullying: Voices from Asia-Pacific classrooms (Video)

You Are Loved (Video)

Teachers Matter: Addressing school bullying, violence, and discrimination on the basis of sexual orientation and gender identity and expression in Asia-Pacific (Video)

Imagine That (Video)

 

 

 13.11.2015