Follow Us:

ยูเนสโกจัดงานพบปะคนดังแก่น้องนักศึกษา กศน. เพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจ

กรุงเทพฯ 6 กันยายน 2555 – องค์การยูเนสโก กรุงเทพฯ ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงานสนทนา แสดงดนตรี และพบปะพูดคุยระหว่างคนดังที่ประสบความสำเร็จ กับน้องๆนักศึกษานอกระบบ (กศน.) ภายใต้โครงการสร้างพลังให้เยาวชนผ่านทางโทรศัพท์มือถือ ในวันพุธที่ 12 กันยายน 2555 เวลา 15. 00-18.30 น. สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ ทีเคพาร์ค อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 8 กรุงเทพฯ

โดยงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้น้องๆเยาวชนจำนวนกว่า 100 คน จากกศน. ทั่วกรุงเทพฯ ได้พบกับบุคคลที่มีชื่อเสียง และประสบความสำเร็จที่มีประวัติน่าสนใจและมีอิทธิพลต่อเยาวชน โดยได้รับความร่วมมือจาก สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ ทีเคพาร์ค เพื่อน้องๆเยาวชนจะได้รับแรงบันดาลใจ และฟังเรื่องราวจากปากคนดังเหล่านี้ถึงวิธีคิด และแนวทางการใช้ชีวิต การฝ่าฟันอุปสรรคจนประสบความสำเร็จ และเรียนรู้ที่จะสร้างแรงจูงใจให้แก่ตนเอง รวมถึงการสร้างนิสัยการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

กิจกรรมไฮไลท์ในงานได้แก่ “ทอล์กโชว์กับสองคนดัง:  “หมอก้อง" สรวิชญ์ สุบุญ และ "มิน" พีชญา วัฒนามนตรี” ที่จะมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับชีวิตและการดำเนินชีวิต โดยมุ่งแสดงให้เยาวชนตระหนักว่าชีวิตถึงแม้ว่าจะยากแต่ก็ไม่มากเกินกว่าจะประสบความสำเร็จ ด้วยความมุ่งมั่น “การพูดสร้างพลังให้แก่เยาวชน”  โดยคุณวราเวช    จิมากุลโกมล    วิทยากร โค้ช และที่ปรึกษา จาก Value-Up Coaching and Training และคุณวีรวงศ์ พิพิธสุขสันต์ จาก Leadership Management International    Licensee (Thailand)  และ “มินิคอนเสิร์ตอะคูสติก จากวง The Snacks Acoustic Band    จาก Saxophone Bar

องค์การยูเนสโก กรุงเทพฯ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ ทีเคพาร์ค มีเป้าหมายร่วมกันในการส่งเสริมเยาวชนและวัยรุ่นให้ตระหนักถึงความสามารถ และเน้นย้ำให้เยาวชนรู้จักพัฒนาตนเองและปรับปรุงทักษะชีวิตอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างโอกาสการจ้างงานในอนาคตของตนเอง กิจกรรมในงานจะได้รับการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ขององค์การยูเนสโกฯ และเฟสบุคของโครงการฯ Youth Empowerment in Thailand และ Youth Empowerment Group รวมทั้งสื่ออื่นๆ 

องค์การยูเนสโก กรุงเทพฯ ยังจัดทำบทสัมภาษณ์พิเศษบุคคลที่มีชื่อเสียงในประเทศไทย อาทิเช่น นักแสดง นักร้อง และนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ หรือคนดังที่มีอิทธิพลต่อเยาวชน ถึงวิธีการสร้างแรงผลักดันจูงใจตนเอง เป้าหมายชีวิตและการทำงาน เคล็ดลับสู่ความสำเร็จ และข้อคิดคำแนะนำดีๆ ที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนไทยทั่วไป โดยเฉพาะนักศึกษา กศน.ทั่วประเทศ โดยบทสัมภาษณ์แรกประเดิมด้วยนักแสดง นักร้อง นักดนตรี และนายแบบ เป้ อารักษ์ อมรศุภศิริ 
 

ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการฯ ได้ที่ www.unescobkk.org/news/article/inspiring-the-young-thais-via-sms/

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อคุณ โศวิรินทร์ ชวนประพันธ์ (s.chuanprapun@unesco.org) โทร 02-391-0577 สำหรับสื่อมวลชน ติดต่อคุณรจนา มโนวลัยเลา (r.manowalailao@unesco.org)  โทร 081 825 2188 หรือ คุณ ปรียา ภู่พิชยพงศ์ (p.poopichayapongse@ unesco.org)  โทร 085 516 0452 องค์การยูเนสโก กรุงเทพมหานคร

 

เฟสบุคของโครงการฯ Youth Empowerment in Thailand 

--

กำหนดการ07.09.2012