Follow Us:

ยูเนสโกจัดงานพบปะ สายสุนีย์ จ๊ะนะ นักกีฬาเหรียญทองพาราลิมปิกเกมส์ และ เต้ย จรินทร์พร นักแสดง แก่นักศึกษา กศน. เพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจ

กรุงเทพฯ 14 พฤศจิกายน 2555 – องค์การยูเนสโก กรุงเทพฯ ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงานสนทนาและพบปะพูดคุยระหว่างสายสุนีย์ จ๊ะนะ นักกีฬาเหรียญทองพาราลิมปิกเกมส์ และ เต้ย จรินทร์พร นักแสดง กับนักศึกษานอกระบบ (กศน.) ภายใต้โครงการสร้างพลังให้เยาวชนผ่านทางโทรศัพท์มือถือ ในวันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2555 เวลา 13.00-15.00 น. ณ สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ ทีเคพาร์ค อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 8 กรุงเทพฯ

เต้ย จรินทร์พร (©rakdara.net)

สายสุนีย์ จ๊ะนะ (©facebook.com/saysunee.jana)

โดยงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษากศน. จำนวนกว่า 200 คน จากกศน. ทั่วกรุงเทพฯ ได้พบกับบุคคลที่มีชื่อเสียงและประสบความสำเร็จที่มีประวัติน่าสนใจและมีอิทธิพลต่อเยาวชน เพื่อให้นักศึกษากศน. ได้รับแรงบันดาลใจ พร้อมทั้งข้อแนะนำและแนวทางการใช้ชีวิต เพื่อสร้างแรงจูงใจแก่ตนเอง รวมถึงการสร้างอุปนิสัยเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

กิจกรรมในงานจะรวมถึงการพูดสร้างพลังให้แก่เยาวชน ในหัวข้อ “พิชิตเป้า เขย่าฝัน (The Ultimate Goals)” โดยโค้ชโด่ง คุณฐาณัท โชติรัตน์ ประธานบริษัท Reflector Co. Ltd ซึ่งเป็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้านการพัฒนาตนเองและทักษะชีวิต

องค์การศึกษา    วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ    หรือองค์การยูเนสโก    กรุงเทพฯ โดยร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ ได้ริเริ่มโครงการสร้างพลังให้เยาวชนผ่านทางโทรศัพท์มือถือ (Youth Empowerment through Mobile Learning) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนที่เป็นนักศึกษากศน. เพิ่มพูนทักษะในการใช้ชีวิต ตระหนักถึงศักยภาพของตน และมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต กิจกรรมของโครงการฯ ประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่ กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านทางโทรศัพท์มือถือโดยมีการส่งข้อความสร้างกำลังใจและความรู้ที่จำเป็นสำหรับเยาวชนนักศึกษากศน. กิจกรรมพบปะกับนักพูดสร้างแรงบันดาลใจและบุคคลที่มีชื่อเสียงที่ประสบความสำเร็จ และการประชุมกลุ่มที่ศูนย์การเรียนชุมชน

หลังจากองค์การยูเนสโก กรุงเทพฯ ได้เริ่มจัดกิจกรรมเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนกศน. ที่จ.เชียงราย เมื่อเดือนพฤษภาคม 2554 ในเดือนกันยายน 2555 ได้มีการจัดกิจกรรมพบปะบุคคลที่มีชื่อเสียงและประสบความสำเร็จขึ้นเป็นครั้งแรกในกรุงเทพฯ ให้กับนักศึกษากศน. จำนวนกว่า 70 คน ที่สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ ทีเคพาร์ค โดยมี 2 ดาราดัง ‘หมอก้อง’ สรวิชญ์ สุบุญ และ ‘มิน’ พีชญา วัฒนามนตรี เข้าร่วม นอกจากนี้ องค์การยูเนสโก กรุงเทพฯ ได้จัดทำบทสัมภาษณ์นักแสดง นักร้อง อาทิเช่น ‘ญาญ่า’ อุรัสยา เสปอร์บันด์ ‘เป้’ อารักษ์ อมรศุภศิริ และ‘โอปอล์’ ปาณิสรา พิมพ์ปรุ ลงในสื่อขององค์การยูเนสโก ทั้งทางเวปไซต์ และเพจในเฟสบุค ชื่อว่า Youth Empowerment in Thailand ถึงวิธีการสร้างแรงผลักดันจูงใจตนเอง เป้าหมายชีวิตและการทำงาน เคล็ดลับสู่ความสำเร็จ และข้อคิดคำแนะนำดีๆ ที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนไทย โดยเฉพาะนักศึกษา กศน.ทั่วประเทศ 

ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการฯ และบทสัมภาษณ์ได้ที่ www.unescobkk.org/news/article/thai-heartthrob-yaya-says-education-is-the-most-important/ 
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อคุณ โศวิรินทร์ ชวนประพันธ์ (s.chuanprapun@unesco.org) โทร 02-391-0577 สำหรับสื่อมวลชน ติดต่อคุณรจนา มโนวลัยเลา (r.manowalailao@unesco.org)  โทร 081 825 2188

กำหนดการ
รายละเอียด บนเฟสบุ๊ค

 

UNESCO Bangkok Press Release 201214.11.2012