Follow Us:

ยูเนสโกจัดงานร่วมกับศิลปินดัง สร้างแรงบันดาลใจแก่นักศึกษา กศน. ให้ “สุขก่อนจึงสำเร็จ”

กรุงเทพฯ 14 สิงหาคม 2556 – องค์การยูเนสโก กรุงเทพฯ ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงานสนทนาและพบปะพูดคุยระหว่าง กับนักศึกษานอกระบบ (กศน.) ซึ่งเป็นงานครั้งที่ 5 ภายใต้โครงการสร้างพลังให้เยาวชนผ่านทางโทรศัพท์มือถือ ในวันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2556 เวลา 12.00-16.00 น. ณ ห้อง Phoenix I-II Hall 6 อิมแพค เมืองทองธานี

โดยงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษากศน. จำนวนกว่า 150 คน จากกศน. ทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑล ได้พบกับ ‘โดม The Star 8’ จารุวัฒน์ เชี่ยวอร่าม ผู้ชนะรายการเดอะสตาร์ ค้นฟ้าคว้าดาว ปี 8  ‘เก้า’ จิรายุ ละอองมณี นักแสดงชื่อดัง และดร. กุลชาติ จุลเพ็ญ อาจารย์ผู้พลิกชีวิตจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี ซึ่งเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงและประสบความสำเร็จที่มีประวัติน่าสนใจและมีอิทธิพลต่อเยาวชน นักศึกษากศน. จะได้รับแรงบันดาลใจ พร้อมทั้งข้อแนะนำและแนวทางการใช้ชีวิต เพื่อสร้างแรงจูงใจแก่ตนเอง รวมถึงการสร้างอุปนิสัยเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

กิจกรรมในงานจะรวมถึงการพูดสร้างพลังให้แก่เยาวชนในหัวข้อ “สุขก่อนจึงสำเร็จ” โดยโค้ชโด่ง ฐาณัท โชติรัตน์ ประธานบริษัท Reflector Co. Ltd ซึ่งเป็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้านการพัฒนาตนเองและทักษะชีวิต

นอกจากนี้ ยังมีการแสดงมินิคอนเสิร์ตโดย ‘โดม The Star 8’ เพื่อสร้างความสนุกสนานให้นักศึกษาและผู้เข้าร่วมงานอีกด้วย

องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือองค์การยูเนสโก กรุงเทพฯ โดยร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ ได้ริเริ่มโครงการสร้างพลังให้เยาวชนผ่านทางโทรศัพท์มือถือ (Youth Empowerment through Mobile Learning) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนที่เป็นนักศึกษากศน. เพิ่มพูนทักษะในการใช้ชีวิต ตระหนักถึงศักยภาพของตน และมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต กิจกรรมของโครงการฯ ประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่ กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านทางโทรศัพท์มือถือโดยมีการส่งข้อความสร้างกำลังใจและความรู้ที่จำเป็นสำหรับเยาวชนนักศึกษากศน. กิจกรรมพบปะกับบุคคลผู้มีชื่อเสียงที่ประสบความสำเร็จ และกิจกรรมอมรมโดยนักพูดสร้างแรงบันดาลใจ

หลังจากองค์การยูเนสโก กรุงเทพฯ ได้เริ่มจัดกิจกรรมเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนกศน. ที่จ.เชียงราย ก็ได้มีการจัดกิจกรรมพบปะบุคคลที่มีชื่อเสียงและประสบความสำเร็จขึ้นอีกสามครั้งในกรุงเทพฯ ให้กับนักศึกษากศน. จำนวนกว่า 500 คน ที่สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ ทีเคพาร์ค โดยมีดาราดัง ‘หมอก้อง’ สรวิชญ์ สุบุญ ‘มิน’ พีชญา วัฒนามนตรี ‘เต้ย’ จรินทร์พร จุนเกียรติ สายสุนีย์ จ๊ะนะ นักกีฬาฟันดาบพาราลิมปิคเหรียญทอง และ Sebastien Leblond ประธานบริษัท NLP Top Coach เข้าร่วม

นอกจากนี้ องค์การยูเนสโก กรุงเทพฯ ได้จัดทำบทสัมภาษณ์นักแสดง นักร้อง อาทิเช่น ‘ญาญ่า’ อุรัสยา เสปอร์บันด์ ‘เป้’ อารักษ์ อมรศุภศิริ ‘โอปอล์’ ปาณิสรา พิมพ์ปรุ ‘หม่ำ’ เพ็ชรทาย วงษ์คำเหลา และ ‘โก้ มิสเตอร์แซกแมน’ เศกพล อุ่นสำราญ ลงในสื่อขององค์การยูเนสโก ทั้งทางเวปไซต์ และเพจในเฟสบุค ชื่อว่า Youth Empowerment in Thailand ถึงวิธีการสร้างแรงผลักดันจูงใจตนเอง เป้าหมายชีวิตและการทำงาน เคล็ดลับสู่ความสำเร็จ และข้อคิดคำแนะนำดีๆ ที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนไทย โดยเฉพาะนักศึกษา กศน.ทั่วประเทศ

ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการฯ และบทสัมภาษณ์ได้ที่ www.unescobkk.org/news/article/thai-heartthrob-yaya-says-education-is-the-most-important/

สนใจเข้าร่วมงาน หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณโศวิรินทร์ ชวนประพันธ์ (s.chuanprapun@unesco.org) โทร 02-391-0577 ต่อ 300 หรือคุณปาณิสรา ไพรีพินาศ (p.paireepinath@unesco.org) โทร 02-391-0577 ต่อ 386

 

กำหนดการ21.08.2013