Follow Us:

การเปิดตัวของฐานข้อมูลออนไลน์ Women Make the News - Thailand

ในเบื้องต้นนั้นจะพุ่งเป้าไปที่ความไม่เสมอภาคทางเพศด้วยเครื่องมือที่จะช่วยนักข่าวให้ได้ค้นหาข้อมูลของสตรี

2 มีนาคม .. 2560 กรุงเทพฯ – มีช่องว่างใหญ่ระหว่างผลงานและความสำเร็จของผู้หญิงในประเทศไทย และภาพที่ถูกสื่อออกมาในสื่อไทย ยูเนสโก กรุงเทพฯ และพันธมิตรจะกล่าวถึงความไม่เสมอภาคนี้ในงานเปิดตัวของ Women Make the News – Thailand ฐานข้อมูลออนไลน์ของผู้เชี่ยวชาญที่เป็นสตรีไทยสำหรับสื่อ

ในวันนี้ มีผู้เชี่ยวชาญที่เป็นสตรีไทยได้เข้าร่วมฐานข้อมูลของเรากว่า 250 คนแล้ว ที่เข้ามาร่วมแบ่งปันความสามารถในสามสาขาที่มักจะขาดเสียงของพวกเธอไป คือด้านของสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารและนวัตกรรม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสภาพแวดล้อม รวมไปถึงวัฒนธรรม วิถีชีวิต ประวัติศาสตร์อาเซียน ยูเนสโก กรุงเทพฯ จะเป็นเจ้าภาพในงานเปิดตัวของฐานข้อมูล Women Make the News - Thailand สองวันก่อนวันสตรีสากลในวันที่ 8 มีนาคม ซึ่งเว็บไซต์ของเราจะเปิดให้เข้าใช้งานอย่างเป็นทางการ

คุณสามารถสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญในฐานข้อมูลของเราในงานเปิดตัวได้ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ งานเปิดตัวนั้น จะยังเป็นการเริ่มแคมเปญของยูเนสโก กรุงเทพฯ ที่จะเรียกความสนใจจากนักข่าวไทยและประชาชนให้มาร่วมสนับสนุนให้สื่อใช้เสียงของผู้หญิงให้มากขึ้น
(ทางเราก็จะมีการคอยแปลเป็นไทย - อังกฤษให้สลับกันไป)

สถานที่
: ออฟฟิศยูเนสโก กรุงเทพฯ.

วัน
: 6 มีนาคม พ.ศ. 2560
หมายกำหนดการ:
17.30-18.00 – ลงทะเบียน
18.00-18.15 – พิธีเปิดงาน: สถานทูตสวีเดนยูเนสโกกรุงเทพฯและศูนย์วิจัยการจัดการความรู้การสื่อสารและการพัฒนา.สุโขทัยธรรมาธิราช
18.15-18.30 – Presentation of Women Make the News Thailand
18.30-19.30 - การมีตัวตนของสตรีในสื่อของประเทศไทย
                       
งานอภิปรายกับนักข่าวและผู้เชี่ยวชาญจากฐานข้อมูลออนไลน์
19.30– 20.30 งานเลี้ยงต้อนรับ

ใคร
: ในส่วนของโต๊ะอภิปรายนั้น จะมีคุณ Sanitsuda Ekachai อดีตบรรณาธิการบทบรรณาธิการของบางกอกโพสต์ ผู้ที่นำเสนอเรื่องของความเสมอภาคทางเพศในสื่อได้อย่างน่าเชื่อถือเป็นผู้ดูแล

สมาชิกบนโต๊ะอภิปราย:
Kanlaya Chularattakorn เครือข่ายสตรีชนเผ่าแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่
Misako Ito ที่ปรึกษาด้านการสื่อสารและสารสนเทศระดับภูมิภาค จาก UNESCO Bangkok
Supinya Klangnarong กรรมาธิการ กสทช.
Siriporn Pajharawat, Director of Developer Experience & Platform Evangelism (DX) Group, Microsoft Thailand
Chanette Tinnam อาจารย์ประจำศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ติดต่อ: เนื่องจากมีการจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วม เราจึงขอเชิญชวนให้นักข่าวที่สนใจ ลงทะเบียนสำรองที่นั่งล่วงหน้าด้วยการติดต่อ Chantal Mairesse ที่ปรึกษาด้านการสื่อสารและสารสนเทศ จากยูเนสโก กรุงเทพฯ: c.mairesse@unesco.org

คำถามเกี่ยวกับสื่อ: Noel Boivinจากยูเนสโกกรุงเทพฯเจ้าหน้าที่แผนกสื่อและการสื่อสาร  n.boivin@unesco.org
โซเชียลมีเดีย: เข้าร่วมด้วยการใช้แฮชแท็ก #wmnthailand.

แหล่งข้อมูล
:

ภาษาอังกฤษ
:
Programme and Speakers bios
Project Background
Project Flyer
Women Make the News – Thailand infographic

ภาษาไทย
:
เบื้องหลังโครงการ
หมายกำหนดการ
FlyerLaunch WMN Thailand Programme Thai

ยูเนสโก กรุงเทพฯได้ริเริ่มและพัฒนา Women Make the News - Thailand พร้อมกับการสนับสนุนจากสวีเดนและนำมาใช้ด้วยการร่วมมือระหว่างศูนย์วิจัยการจัดการความรู้การสื่อสารและการพัฒนา ม.สุโขทัยธรรมาธิราช  กับ Akin Asia
การอบรมที่เราเตรียมให้กับผู้เชี่ยวชาญของเรานั้นได้รับการสนับสนุนจาก Australian Aid02.03.2017