Follow Us:

ทรัพยากรทางด้านจริยธรรม

ศูนย์ดูแลเอกสารด้านจริยธรรมและชีวะภาพขององค์การ การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization – UNESCO) หรือยูเนสโก กรุงเทพฯ (UNESCO Bangkok Bioethics Documentation Centre)
ปัจจุบันมีเอกสาร หนังสือและวารสารมากกว่า 50,000 ชุด ที่สามารถหาได้สำหรับการศึกษาและหาข้อมูล (จะต้องทำการสำรองการเข้าเยี่ยมล่วงหน้า)

ทรัพยากรและเนื้อหาการสอนของจริยธรรมและชีวะภาพBioethics teaching resources and texts
มีเนื้อหาในหลายภาษาสำหรับการศึกษาจริยธรรมและชีวะภาพ (ในเชิงกว้าง) สำหรับการเปิดช่องทางที่เข้าไปใช้งานได้นั้นกำลังถูกรวบรวมและกระจายออกไป หน้าต่างๆที่บรรจุเนื้อหานั้นก็สามารถหาอ่านได้ในบทแปลภาษาจีนสำหรับทรัพยากรการสอนหลายๆภาษา และภาษาจีนเป็นเอกสารในรูปแบบ powerpoint

พจนานุกรมจริยธรรมและชีวะภาพของ UNESCO/IUBS/EUBIOS
พจนานุกรมจริยธรรมและชีวะภาพ UNESCO/IUBS/EUBIOS (MS Word file) เป็นพจนานุกรมที่มีชีวิตซึ่งมีมากกว่า4,000คำ และมากไปกว่านั้นพจนานุกรมนี้ยินดีที่จะรับความคิดเห็นต่างๆจากทุกๆคน

เว็บข้อมูลทางด้านทรัพยากรจริยธรรมและชีวะภาพ

 • วิทยาศาสตร์ทางด้านชีววิทยา-จริยธรรมและชีวะภาพ มิตรภาพ การทำงานร่วมกันของทางเข้าสู่ระบบ Web Portal  
 • สถาบันด้านจริยธรรมEubios  
 • สถานีการวิจัยด้านจริยธรรมทั่วโลก
 • โครงการทรัพยากรเพื่อหนังสือเรียนด้านจริยธรรมและชีวะภาพสากล
 • ตำแหน่งของยูเนสโกด้านจริยธรรมและชีวะภาพ-รายงานเรื่องการยินยอม
 • องค์การยูเนสโกและความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • คณะกรรมการยูเนสโกด้านจริยธรรมและชีวะภาพสากล
 • สิ่งตีพิมพ์ด้านจริยธรรมและชีวะภาพสากล ของยูเนสโก>รายชื่อ

การแถลงการณ์

องค์การยูเนสโก กรุงเทพฯ ความร่วมมือของโรงเรียนจริยธรรมในเอเชียแปซิฟิกกับสมาคมจริยธรรม

 • สมาคมด้านจริยธรรมทั้งหมดในประเทศอินเดีย
 • สมาคมจริยธรรมและชีวภาพในเอเชีย
 • เว็บทางด้านจริยธรรมและชีวภาพของสถาบันจริยธรรมEubios  
 • สมาคมสากลในเรื่องจริยธรรมและชีวภาพ
 • สังคมระหว่างประเทศในเรื่องของจริยธรรมและชีวภาพ
 • สมาคมจริยธรรมและชีวภาพแห่งญี่ปุ่น  (ในภาษาญี่ปุ่น)
 • สมาคมจริยธรรมและชีวภาพแห่งเกาหลี

วารสารเกี่ยวกับจริยธรรมแห่งภูมิภาค

 • วารสารเรื่องจริยธรรมและชีวภาพในเอเชียและระดับสากล

สิ่งตีพิมพ์ต่างๆที่เกี่ยวกับจริยธรรม

รายการชื่อของสิ่งตีพิมพ์ในเรื่องของจริยธรรมกำลังถูกรวบรวม รายชื่อ ขอสิ่งตีพิมพ์ในเรื่องจริยธรรมละชีวภาพของยูเนสโก


หลักเกณฑ์ของจริยธรรม
องค์การยูเนสโก กรุงเทพฯ กำลังรวบรวมพื้นฐานข้อมูลทางด้านหลักเกณฑ์ของจริยธรรมในวิศวกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีการดำเนินการในปัจจุบันในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก


กฎข้อบังคับเพื่อความปลอดภัยของสิ่งมีชีวิตในเอเชียแปซิฟิก
ขยายกฎข้อบังคับเพื่อความปลอดภัยของสิ่งมีชีวิตจากประเทศหนึ่งไปสู่ประเทศหนึ่งตามบัญชีรายชื่อ

พื้นฐานข้อมูลของสนธิสัญญาด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูกเลือก
ตารางพร้อมเว็บเชื่อมโยงสู่สนธิสัญญาและรายชื่อประเทศ ยินดีในการที่จะรับการยื่นเว็บเชื่อมโยงและวัสดุใหม่ๆการสละสิทธิ์: องค์การยูเนสโกทำให้ความพยายามทุกๆครั้งนั้นมีส่วนกับการรับรองแต่ไม่มีการรับประกันในด้านความละเอียดของข้อมูลบนหน้าเว็บของมัน ข้อความต่างๆที่ทำให้คุณสามารถกระโดดไปยังสู่หน้าอื่นๆได้ไม่ได้พูดถึงภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบและไม่ได้บอกถึงการอนุญาตของข้อมูลต่างๆที่ถูกบรรจุในหน้าเว็บอื่นๆในส่วนหนึ่งขององค์การยูเนสโก

อัพเดทข้อมูลครั้งล่าสุด10 กันยายน 2550