Follow Us:

Cổng điện tử cho giáo viên
Trang này cung cấp một loạt các công nghệ thông tin liên lạc (ICT) hữu ích trong thông tin giáo dục cho giáo viên, chuyên gia giáo dục, đặc biệt là cho những người ở châu Á Thái Bình Dương, bao gồm: hướng dẫn giảng dạy, kế hoạch dạy học và kết nối với các khóa đào tạo giáo viên ICT trực tuyến.

 

Vai trò của ICT trong giáo dục

Làm thế nào để có thể sử dụng ICT trong cải cách giáo dục? Làm thế nào để chúng ta có thể đảm bảo tận dụng tiềm năng của ICT để cải thiện giáo dục? Truy cập vào các bài báo, báo cáo, kết nối với những tạp chí chuyên ngành trực tuyến và các trang web, ở đó tìm hiểu về các vấn đề này và đưa ra những hướng dẫn để lồng ghép ICT vào các chương trình giáo dục.

http://www.unescobkk.org/index.php?id=1720

Vai trò của giáo viên trong các lớp học có tăng cường ICT

Những gợi ý cho giáo viên về sử dụng ICT trong giáo dục là gì? Giáo viên có vai trò gì trong xã hội tri thức mới? Ở đây, bạn có thể tìm thấy những bài báo và trang web giúp trả lời những câu hỏi này, trong đó bao gồm quan niệm về vị trí người giáo viên trong giáo dục ở một thế giới hiện đại, làm thế nào để có thể sử dụng ICT giúp hỗ trợ và tạo động lực cho người giáo viên, và làm thế nào để thực hiện chuẩn kỹ năng ICT của người giáo viên.

http://www.unescobkk.org/index.php?id=1719

Đào tạo ICT và các khóa trực tuyến

Phần này cung cấp kết nối với các dự án đào tạo giáo viên và tài liệu mô tả những dự án đó. Các chuyên gia giáo dục và chuyên gia xây dựng chương trình mô tả dự án của họ và chia sẻ kinh nghiệm cũng như bài học thu được. Phần này cũng cung cấp kết nối với các khóa ICT trực tuyến.

http://www.unescobkk.org/index.php?id=1718

http://www.unescobkk.org/index.php?id=1718

 

Lồng ghép ICT vào quá trình giảng dạy

Phần này tìm hiểu những vấn đề liên quan đến sử dụng ICT trong giảng dạy. Phần này cũng trình bày kinh nghiệm của các chuyên gia giáo dục khi họ xây dựng cách thức mới trong lồng ghép ICT vào thực tiễn giảng dạy. Phần kết nối bao gồm những bài báo về cách sử dụng ICT hiệu quả trong lớp học và những mẹo để tận dụng được lợi ích của ICT nhằm cải thiện việc dạy và học.

 

http://www.unescobkk.org/index.php?id=1717

Dạy học: Ý tưởng, bài học và giáo trình

 

Phần này cung cấp kết nối với kế hoạch bài giảng, hoạt động và tài liệu giảng dạy trực tuyến. Các tài liệu được sắp xếp theo môn học, bao gồm: nghệ thuật, ngôn ngữ, sức khỏe, thể dục, toán, khoa học và công nghệ thông tin.

 

ICT trong phần mềm giáo dục/tài liệu khóa học

Trong phần này, bạn sẽ tìm thấy kết nối với các phần mềm có thể tải được. Hầu hết các ứng dụng phần mềm được đề cập ở đây đều là miễn phí hoặc có chi phí thấp. Cũng có kết nối với các trang web đánh giá phần dữ liệu chia sẻ hoặc miễn phí, và kết nối với các hướng dẫn về đánh giá phần mềm giáo dục. 

http://www.unescobkk.org/index.php?id=1715

Sử dụng tài nguyên Internet

 

Làm thế nào để giáo viên có thể đánh giá được giá trị và tính chất chính xác của tài nguyên internet? Phần này kết nối thông tin với các bài báo và trang web giúp giáo viên quyết định xem những tài nguyên internet nào là đáng tin cậy. Một số trang web xác định tiêu chí đánh giá, ví dụ như: sự phù hợp về nội dung với đối tượng, tính chất xác thực của tài liệu và sự liên kết của tác giả. Các trang khác chú trọng đến những vấn đề về bản quyền.

 

Hợp tác trực tuyến

 

Phần này kết nối với các bài báo về hợp tác trực tuyến. Các chiến lược tổ chức hợp tác trực tuyến được phác thảo cùng với phương pháp sư phạm phù hợp và công cụ hữu ích. Kết nối với các dự án hợp tác cũng được đưa ra ở đây cùng với thông tin về quyền sở hữu trí tuệ và những tác động về văn hóa của sự thay đổi trong hệ thống giáo dục.

Mang lớp học của bạn lên trên mạng

 

Trang này tập trung vào cách xây dựng các khóa học trực tuyến và được trình bày thành bốn phần. Phần thứ nhất bao gồm các bài báo về học trực tuyến. Phần tiếp theo cung cấp các bài báo do những người làm khóa học xây dựng và hướng dẫn về cách xây dựng khóa học trên mạng hoặc trang web cho trường. Tiếp theo đó là ví dụ về các chương trình học tập trực tuyến, các trang web giáo dục, và các ứng dụng phần mềm miễn phí và có chi phí thấp.

ICT trong giáo dục: Công cụ đánh giá và các chỉ số

 

Những công nghệ mới giúp cải thiện việc dạy và học ở mức độ nào? Phần này bao gồm những bài báo và tài liệu mô tả nghiên cứu về tính hữu ích của ICT và mô tả các chỉ số thực hiện ICT. Phần này cũng bao gồm kết nối với những trang web có công cụ và mẫu đánh giá việc thực hiện của giáo viên và học sinh.