Follow Us:

Các nguồn tài liệu về nguyên tắc đạo đức

Trung tâm tư liệu nguyên tắc đạo đức sinh học UNESCO Bangkok
Hiện có hơn 50.000 tài liệu, sách và tạp chí chuyên ngành cho các học giả (có đặt trước ngày đến làm việc).

Nguồn lực và văn bản giảng dạy về nguyên tắc đạo đức sinh học
Các tài liệu đa ngôn ngữ về giáo dục nguyên tắc đạo đức sinh học (theo nghĩa rộng) để sử dụng rộng rãi đang được tổng hợp và chia sẻ.

Thư viện nguyên tắc đạo đức sinh học UNESCO/IUBS/EUBIOS
Thư viện nguyên tắc đạo đức sinh học UNESCO/IUBS/EUBIOS (tệp MS Word)
là một từ điển sống với hơn 4.000 từ và sẵn sàng nhận ý kiến đóng góp từ tất cả mọi người.

Các nguồn lực về nguyên tắc đạo đức sinh học được kết nối

Các tuyên bố

Bộ phận nguyên tắc đạo đức khu vực châu Á Thái Bình Dương (Asia-Pacific School of Ethics) UNESCO Bangkok

Các hiệp hội hợp tác về nguyên tắc đạo đức (Cooperating Ethics Associations)

Các tạp chí chuyên ngành khu vực về nguyên tắc đạo đức

Các tài liệu xuất bản về nguyên tắc đạo đức liên quan

Danh mục các tài liệu xuất bản về nguyên tắc đạo đức đã được biên soạn.


Quy tắc đạo đức
UNESCO Bangkok đang biên soạn một cơ sở dữ liệu về quy tắc đạo đức trong ngành kỹ thuật, khoa học và công nghệ hiện đang được thực hiện ở khu vực châu Á Thái Bình Dương.


Các quy định về an toàn sinh học ở châu Á Thái Bình Dương
Có danh sách từng nước và kết nối với các quy định về an toàn sinh học.

Cơ sở dữ liệu về các công ước môi trường được chọn
Có bảng kết nối với các công ước và các nước. Sẵn sàng nhận những kết nối và tài liệu mới.Lời phủ nhận:
UNESCO làm mọi cách để đảm bảo (nhưng không bảo lãnh) được sự chính xác của thông tin trên trang web này. Đường dẫn đến các trang web khác không đồng nghĩa với trách nhiệm và sự chấp thuận của UNESCO về những thông tin được đưa lên những trang web đó.

Cập nhật lần cuối: 16/08/2007